2012 Presentations
 • Can Erkey, “Research Activities at Koç University Tüpraş Energy Center (KÜTEM)”, Energy Matters Conference, December 2012, ( Istanbul, Türkiye)
 • Metin Türkay, “Optimization of Energy Systems: Sustainable Fossil Fuels”, Energy Matters Conference, December 2012, (Istanbul, Türkiye)
 • D. Sanli, Can Erkey, Demixing Pressures Of Hydroxy-Terminated Polydimethylsiloxane – Carbon Dioxide Binary Mixtures, 12th International Symposium on Molecular Thermodynamics and Molecular Simulation, September 2012, (Hiroshima, Japan)
 • S. E. Bozbag, S.O. Kostenko, M. A. Kurykin, L. Zhang, Can Erkey, M. Aindow , "Destekli İki Metalli Nanoparçacik Sentezi İçin Platin ve Bakir Komplekslerinin Superkritik Karbon Dioksitten Karbon Aerojel Yuzeyine İkili Adsorpsiyonu", 10. Ulusal Kimya Muhendisligi Kongresi, September 2012 (Istanbul, Türkiye)
 • Z. Ulker, İ. Eruçar, S. Keskin, Can Erkey, Nanoyapili Silika Aerojel MOF Kompozitleri, 10. Ulusal Kimya Muhendisligi Kongresi, September 2012 (Istanbul, Türkiye)
 • M. Karayilan, D. Sanli, Z. Ulker, Can Erkey, Sol-Jel Parametrelerinin Silika Aerojellerin Ozellikleri Üzerindeki Etkileri, 10. Ulusal Kimya Muhendisligi Kongresi, September 2012 (Istanbul, Türkiye)
 • D. Sanli, Can Erkey, Hekzametildisilokzan-Karbon Dioksit Sisteminin Faz Ayrim Basinçlarinin Farkli Sicaklik Degerleri İçin Sabit Hacimli Kapta Belirlenmesi, 10. Ulusal Kimya Muhendisligi Kongresi, September 2012 (Istanbul, Türkiye)
 • B. Beykal, A. Jonas, E. Alaca, A. Kiraz, Can Erkey, Gaz, Sıvı ve Superkritik Karbondioksitte Mikro-Çubuklarin Frekans Tepkileri, 10. Ulusal Kimya Muhendisligi Kongresi, September 2012 (Istanbul, Türkiye)
 • Z. Ulker, D. Sanli, L. Gullberg, Can Erkey, Nanostructured Composites of Silica Aerogels with Polymers as Core Materials for Vacuum Insulation Panels for Buildings, 4th International Symposium on Nanotechnology in Construction, May 2012 (Crete, Grece)
 • S.E. Bozbag, M.-A. Kurykin, L. Zhang, Can Erkey, Binary Adsorption of Platinum and Copper Complexes from Supercritical Carbon Dioxide on Carbon Aerogels for the Synthesis of Supported Bimetallic Nanoparticles, M. Aindow, 10th International Symposium on Supercritical Fluids, May 2012 (San Francisco, USA)
 • Seda Keskin, "Moleküler Modelleme ile CO2 Ayırma İşlemlerinde Kullanılacak Membranların Geliştirilmesini Hızlandırmak", Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (Invited talk), September 2012, (İstanbul Türkiye)
 • Yeliz Gurdal and Seda Keskin, "Soy-Gaz Karışımlarının Nano Gözeneklerdeki Adsorpsiyonlarının ve Difüzyonlarının Moleküler Simülasyonlarla Belirlenmesi", 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, September 2012, (İstanbul, Türkiye)
 • Gamze Yilmaz and Seda Keskin, "Zeolit İmidazolat Malzemelerin Karbon Dioksit Ayırma Performanslarının Moleküler Düzeyde Modellenmesi", 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, September 2012, (İstanbul, Türkiye)
 • Ilknur Erucar and Seda Keskin, "Metal-Organik Yapılı Hibrit Membranların Hesaplamalı Yöntemlerle İncelenmesi: CO2/CH4/H2 Gaz Karışımlarının Ayrılması", 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi September 2012, (İstanbul, Türkiye)
 • Ilknur Erucar and Seda Keskin, "Computational Screening of Metal Organic Framework Based Hybrid Membranes for CO2 Separations", 12th International Conference on Inorganic Membranes, July 2012, (Enschede, Netherlands)
 • Seda Keskin, "Computational Screening of Metal Organic Frameworks Materials for Gas Storage and Gas Separation Applications", 19th Istanbul Statistical Physics Day, (Invited talk) June 2012, (Istanbul, Türkiye)
 • Ilknur Erucar and Seda Keskin, "Screening Metal Organic Framework-based Mixed Matrix Membranes for CO2/CH4 Separations, "8th Nanoscience and Nanotechnology Conference, June 2012, (Ankara, Türkiye)
 • Seda Keskin, "Accelerating Materials Screening For Energy Applications: Molecular Modeling", Boğaziçi University Seminar Series, (Invited talk) March 2012, (Istanbul, Türkiye)
2011 Presentations
 • Seda Keskin, "Nanogözenekli Membran Malzemelerinin Karbondioksit Ayırım İşlemlerindeki Performanslarının Atomik Simülasyonlar ile Belirlenmesi", MEMTEK (II. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu), November 2011, (Istanbul, Türkiye)
 • Seda Keskin, "Separation of Gas Mixtures Using Metal Organic Framework Membranes and Composites", 10th International Conference on Materials Chemistry, Royal Society of Chemistry, July 2011, (Manchester, UK)
 • Ilknur Erucar and Seda Keskin, "Adsorption, Diffusion and Separation of Gas Mixtures in Nanoporous Membranes and Composites", 7th Nanoscience and Nanotechnology Conference, July 2011, (İstanbul, Türkiye)
 • Erhan Atci, Ilknur Erucar and Seda Keskin, "Separation of Carbon Dioxide from Gas Mixtures Using Bio-nanoporous Crystal Materials", 7th Nanoscience and Nanotechnology Conference, June 2011, (İstanbul, Türkiye)
 • Erhan Atci and Seda Keskin, "New Generation Zeolite-like Nanomaterials for Gas Storage", 7th Nanoscience and Nanotechnology Conference, June 2011, (İstanbul, Türkiye)
 • Seda Keskin, "Using Molecular Modeling to Accelerate Development of New Membranes for CO2 Separations", Boğaziçi University Chemical Engineering Department Seminars, (Invited talk), May 2011, (Istanbul, Türkiye)
 • Erhan Atci, Ilknur Erucar and Seda Keskin, "Adsorption and Diffusion of Gas Mixtures in a New Nanoporus Material Family: Zeolite Imidazolate Frameworks", Advances in Applied Physics and Materials Science Congress (APMAS), May 2011, (Antalya, Türkiye)
 • Seda Keskin, "Increasing the Effiency of Polymer Membranes Using Nanoporous Materials as Filler Particles", Advances in Applied Physics and Materials Science Congress (APMAS), May 2011, (Antalya, Türkiye)
 • Seda Keskin, "Screening of Nanoporous Materials for CO2 Separations Using Molecular Simulations", Boğaziçi University Chemistry Department Seminars, (Invited talk), March 2011, (Istanbul, Türkiye)